נשמח להכיר אתכם ולהראות לכם דוגמאות לאירועים
ועבודות שבוצעו על ידינו בארץ ובעולם.

לפרטים נוספים, ייעוץ, הדרכה והכוונה:

 

כתובתנו:                                       Address:               

רופין 14, כפר סבא,   14 Ruppin St. Kfar-Saba                    

44209                                        44209, ISRAEL   

טלפון: 7678979 -09           Tal: +972-9-7678979 

פקס: 7676257 -09            Fax: +972-9-7676257

נייד: 050-5329707     Mobile: +972-50-5329707

        050-7748787     +972-50-7748787dror@zikdinoore.com                    

zd_noore@bezeqint.net